Trấn môn tam bảo của các đại Phái

Dưới đây là những tuyệt kỹ công phu (Nội Công, Ngoại Công và Thần Công) của 4 đại phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi và Vịnh Xuân.
Trấn môn tam bảo của các đại Phái

Trấn môn tam bảo của 4 đại phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi và Vịnh Xuân

Thiếu Lâm
 • Dịch Cân Kinh
 • Thiết Sa Chưởng
 • Vô Tướng Thần Công
Võ Đang
 • Thái Âm Khí Công
 • Thôi Tâm Chưởng
 • Thái Cực Thần Công
Bạch Mi
 • Đạt Ma Khí Công
 • Phích Lịch Chưởng
 • Bách Tự Thần Công
Vịnh Xuân
 • Ngũ Hình Khí Công
 • Lôi Oanh Chưởng
 • Bát Nhã Thần Công
Nguồn bài viết: http://vinhxuanphai.com/index.php/vi/vo-hoc/Kien-Van-Vo-Hoc/Luan-ban-ve-Loi-Oanh-Chuong-15/
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét