Công cụ test tốc độ website, mobile-friendly không đồng bộ với PageSpeed Insights

Google mới ra mắt công cụ kiểm tra tốc độ website và mobile-friendly https://testmysite.thinkwithgoogle.com/ cho phép bạn kiểm tra MOBILE FRIENDLINESS, MOBILE SPEED và DESKTOP SPEED. Thì cũng không có gì mới mẻ ở đây cả, trước đó thì công cụ đánh giá đều nằm ở https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ nó cũng cho phép bạn kiểm tra và xem các đề xuất để tối ưu website.

testmysite.thinkwithgoogle.com không đồng bộ với PageSpeed Insights

Tại sao mình nói điều này, có lẽ công cụ mới này có một thứ gì đó mới, như mình test ở blog của mình ở https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ đều đạt 100 điểm, còn khi test ở công cụ mới https://testmysite.thinkwithgoogle.com/ thì chỉ có 1 cái mobile friendly được 100 điểm. 2 cái còn lại chỉ đạt 99 điểm thôi. Viết lên đây mục đích chính là khoe đấy :p nhưng sâu hơn thì bạn có thể suy nghĩ và test xem ở công cụ này có gì mới và đặc biệt hơn không. Nếu muốn tăng tốc wordpress thì bạn có thể đọc ở blog của mình.
Công cụ test tốc độ website, mobile-friendly

Công cụ test tốc độ website, mobile-friendly


Có câu hỏi gì có thể đặt luôn ở https://vutruso.com/dich-vu-toi-uu-website-wordpress/
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

1 nhận xét

Khi Comment hãy click vào "Thông báo cho tôi" để theo dõi phản hồi mới nhất từ admin