Tạo ngôi sao rich snippets chuẩn html5

Đây cũng là yếu tố quan trọng trong seo giúp tăng CTR vào trang của bạn, nên hãy tận dụng nó tạo nên sự khác biệt đối với các đối thủ khác. Các bạn có thể áp dụng theo cách dưới đây.


Rich snippets chuẩn html5 cho blogspot

1. Đăng nhập vào blogger.com
2. Chọn mẫu
3. Edit HTML
4. Nhấn CTRL + F và tìm kiếm mã <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
5. Sao chép và dán đoạn mã HTML sau đây vào trên đoạn code mà bạn đã tìm thấy
<div class='sr' vocab='http://schema.org/' typeof='Recipe'> <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'> <img property='image' expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl'/> <b:else/> <img expr:alt='data:post.title' itemprop='image' src='//tempek.ga/img/nophoto-s.png'/> </b:if> <span property='name'> <data:post.title/> </span> <span property='author' typeof='Person'> <span property='name'> <data:post.author/> </span> </span> <time property='datePublished' expr:datetime='data:post.timestampISO8601'> <data:post.timestampISO8601/> </time> <span property='aggregateRating' typeof='http://schema.org/AggregateRating'> <span property='ratingValue'> 5.0 </span> stars based on <span property='reviewCount'> 35 </span> reviews </span> <span property='description'> <data:post.snippet/> </span> </div>
End!
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét