Policy

Tips24h.net có một số chính sách bảo mật dưới đây, chúng tôi liệt kê một số chính sách bảo mật mà mỗi người sử dụng phải chấp nhận để sử dụng trang web này.

Chính sách bảo mật cho người sử dụng

Chính sách bảo mật của du khách và người sử dụng tips24h.net là rất quan trọng. Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin của du khách và người dùng như địa chỉ IP, Vị trí địa lý, hệ điều hành, trình duyệt và nhiều hơn nữa. Các thông tin này không được chia sẻ bất cứ nơi đâu. Thông tin này được sử dụng để phục vụ cho việc nghiên cứu giúp tips24h.net phát triển nội dung tốt hơn.

Tuổi người sử dụng

Tips24h.net không phân biệt bất kỳ độ tuổi nào. Vì vậy, bất cứ ai có thể truy cập và sử dụng tips24h.net dễ dàng.

Nội dung tips24h.net cung cấp

Tips24h.net cung cấp các bài viết chất lượng, các hướng dẫn về máy tính , Internet, Blogger, Search Engine Optimization, Widget Blogspot. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những bài mà tôi đã viết, đây là nội dung gốc mà chúng tôi tạo ra vì vậy độc giả có thể tham khảo nghiên cứu trên tips24h.net một cách thoải mái nhưng không được sao chép chúng với bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn sao chép nội dung từ blog này vui lòng để lại nguồn thông tin đầy đủ bao gồm URL gốc và backlink dofollow trỏ thẳng về bài viết gốc.

Nếu bạn thấy bất kỳ nội dung nào vi phạm vui lòng liên hệ với chúng tôi để làm rõ.

Privacy Policy of Users

The privacy policy of visitors and users of tips24h.net is very important to us. We collect several kind of information of our visitors and users such as IP Address, Geographical Location, Operating System, Browser and much more. That information is not shared in any public but it is highly protected by which any common man can’t get any information. This information is used to serve the users of tips24h better. It will let us know that in which area of world we’re famous mostly, in what kind of operating system Blogger Yard is being used mostly and much more. By this, we can improve Tips 24h for several areas, operating system etc.

User Age

Here in Tips24h, we do not have any issue with the age of users of Blogger Tips24h. So, anyone can access and use Tips24h.net easily as we do not implement any pornographic content here. In case, if the user age is more than 13 years old then it’s better because below 13 years old users might face problem in understanding the content of tips24hdotnet.

Content Type at tips24hdotnet

Tips24h.net provides the quality articles, guides, tips, tricks and tutorials about Blogger, Blogging, Search Engine Optimization, Windows Tips, Widgets. We do not provide any illegal, copied or pornographic content and if anyone of you have find something wrong please report us through contact page.