Top website ping url 2016 giúp nội dung index nhanh hơn

Nếu bạn muốn website của bạn được index nhanh hơn sau khi xuất bản thì có thể sử dụng công cụ trong webmaster tools là tìm nạp như google, cách này có thể nói là giúp bài viết của bạn được index nhanh nhất, nhưng nếu bạn không muốn dùng cách đó thì có thể sử dụng phương pháp dưới đây bằng cách ping url tới các search engineer, giúp website của bạn được index nhanh chóng và sâu hơn trên mạng internet.

Website ping url 2016 giúp nội dung index nhanh hơn

Dưới đây là 23 dịch vụ cho phép bạn ping url, các dịch vụ miễn phí này mình thường xuyên sử dụng và nó mang lại kết quả khá tốt, các bạn thử xem thế nào nhé!
 • http://pingoat.net/
 • http://pingmylink.com/
 • https://pingler.com/
 • http://www.pingmyurl.com/
 • http://feedshark.brainbliss.com/
 • http://pingomatic.com/
 • http://mypagerank.net/service_pingservice_index
 • http://pingmyblog.com/
 • http://www.blogsearch.google.com/ping
 • http://pingsitemap.com/
 • http://www.blo.gs/ping.php/
 • http://googleping.com/
 • http://www.bulklink.org/
 • http://ping.in/
 • http://www.backlinkping.com/
 • http://rpc.weblogs.com/
 • http://www.totalping.com/
 • http://www.pingfarm.com/
 • http://www.syncr.com/
 • http://www.pingbomb.com/
 • http://pingates.com/
 • https://www.twingly.com/ping/
 • http://www.rankontoponline.com/SearchEngineSubmission/
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét