Thay đổi chiều rộng và chiều cao hàng cột trong excel

Việc thay đổi chiều rộng hàng và cột tương ứng với colum và row trong excel chắc ít người để ý nhưng nó hữu dụng để bạn có thể vẽ được các biểu đồ, các dòng thời gian, tiến độ thi công công trình....

Thay đổi chiều dài và rộng trong excel

Bạn có thể làm theo cách sau để thay đổi đồng loạt chiều cao và chiều rộng trong file excel để phù hợp hơn với các công việc thiết kế, tạo tiến độ, vẽ tọa độ, biểu đồ trong excel.

Mở file excel lên sau đó chọn vùng bạn muốn thay đổi chiều cao và chiều rộng tương ứng row và column. Thường thì mình ctrl+A để chọn toàn bộ sau đó click chuột phải sau đó chọn "Row height" để thiết lập chiều cao cho hàng.
Thay đổi chiều rộng và chiều cao hàng cột trong excel

Để thay đổi chiều rộng cho cột (column) thì bạn chọn vùng cần thay đổi chiều rộng sau đó click chuột phải chọn trên phần menu A-B-C...và chọn "Column Width..."

Thay đổi chiều rộng và chiều cao hàng cột trong excel

Bạn có thể thấy nó được mình ứng dụng để vẽ tiến độ thi công của một công trình xây dựng như hình dưới đây:
Thay đổi chiều rộng và chiều cao hàng cột trong excel

Hy vọng tut nhỏ về cách thay đổi chiều rộng và chiều cao hàng cột trong excel sẻ giúp ích được cho nhiều người.
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét