Thiết lập nofollow cho tag hay tag cloud trong wordpress

Đôi khi sử dụng Wordpress thì bạn nên đặt tag ở trang chủ hoặc trang con trên các sidebar hoặc footer thì nên đặt nó nofollow để tối ưu hóa SEO và bài viết chia sẻ một hàm function sẻ giúp bạn chuyển từ link dofollow sang nofollow.

Thiết đặt tag cloud trong wordpress sang nofollow


Bạn hãy vào trong thư mục chứa theme, tìm đến file functions.php và thêm hàm bên dưới vào trong file trên là xong.

Thiết lập nofollow cho tag hay tag cloud trong wordpress
function add_nofollow_tag($sLink) { return str_replace('<a href=', '<a rel="nofollow" href=', $sLink); } add_filter('wp_tag_cloud', 'add_nofollow_tag');
Ảnh dưới đây là kết quả

Thiết lập nofollow cho tag hay tag cloud trong wordpress
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét