Tạo tiêu đề ảnh Logo hợp lệ HTML5

Lúc đầu thì các Blogger phát triển Blog thường ít chú ý đến các lỗi trong template nhưng đây là việc chúng ta cần phải chú ý đến vì khi website của bạn càng ít lỗi thì càng tốt, nó giúp bài viết của bạn được index được nhanh hơn, thân thiện hơn với công cụ tìm kiếm và bài viết này sẻ giúp bạn fix lỗi hay tạo tiêu đề của blog được hợp lệ html 5.
Tạo tiêu đề ảnh Logo hợp lệ HTML5

Bạn có thể vào validator.w3.org để kiểm tra thử bạn có dính phải lỗi này không. Nếu có bạn sẻ nhận được thông báo như hình sau: "Bad value...for attribute height on element img: Expect a digit but saw p isntead"
Tạo tiêu đề ảnh Logo hợp lệ HTML5

Fix lỗi Bad-value-or-attribute-width-on-element-img hoặc tạo ảnh tiêu đề logo hợp lệ html 5

Để chỉnh cho tiêu đề logo bạn hợp html 5 bạn làm một vài bước đơn giản dưới đây: Vào Mẫu và chọn Chỉnh Sửa HTML, Ctrl + F tìm đến đoạn code sau:
<img expr:alt='data:title' expr:height='data:height' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_headerimg&quot;' expr:src='data:sourceUrl' expr:width='data:width' style='display: block'/>
Giờ bạn hãy loại bỏ expr:height='data:height'expr:width='data:width' có trong đoạn code ở trên sau đó lưu mẫu lại và kiểm tra kết quả.
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét