Tạo bài viết mới nhất có hình ảnh thu nhỏ

Bài viết gần đây hay Recent Post là một widget hay và phổ biến trong blog nó giúp độc giả xác định được bài viết nào mới và dạng Recent Post trong bài viết này khá đẹp mắt với hình ảnh thu nhỏ thêm phần sinh động cho blog của bạn.

Tạo bài viết mới nhất có hình ảnh thu nhỏ

Thêm Recent Post cho blogger có hình ảnh thu nhỏ

Bạn có thể thêm đoạn mã sau vào bất kỳ vị trí nào bạn muốn hiển thị ngay trên blog của bạn. Nên tải file JS https://googledrive.com/host/0B3zsSd7GfF9KcHZKR21ZYm9DY0k/ về và up lên Host riêng của mình và dùng lâu dài.
<div id='bp_recent'></div>
<script style='text/javascript' src='https://googledrive.com/host/0B3zsSd7GfF9KcHZKR21ZYm9DY0k/'></script>
<script style='text/javascript'>
var numberOfPosts = 12;
var showPostDate = false;
var showSummary = false;
var titleLength = 0;
var showCommentCount = false;
var showThumbs = true;
var showNoImage = true;
var imgDim = 80;
var linkClass = 'masterTooltip';
var imgFloat = 'left';
var myMargin = 2;
var mediaThumbsOnly = true;
var showReadMore = false;
</script>
<script src='http://tips24h.net/feeds/posts/summary?max-results=16&orderby=published&alt=json-in-script&callback=bprecentpostswiththumbnails'></script>
Good Luck!
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét