Hướng dẫn reset start screen trong Windows 8.1

Start Screen được ra mắt trên Windows 8 và giờ Windows 8.1 nó vẫn còn được Microsoft phát triển, Nếu trước đây bạn tối ưu hóa hay là tùy biến nhiều ở giao diện này thì giờ bạn có thể khôi phục nó về mặc định bằng thủ thuật dưới đây.

Hướng dẫn reset start screen trong Windows 8.1

Khôi phục start screen trên Windows 8.1

Bước 1: Mở Command Prompt ( "Windows + R" nhập "cmd" và enter)
Bước 2: Tại giao diện bạn vừa đến bạn hãy nhập vào mã lệnh sau

Hướng dẫn reset start screen trong Windows 8.1
del %LocalAppData%\Microsoft\Windows\appsFolder.itemdata-ms
Ấn Enter
del %LocalAppData%\Microsoft\Windows\appsFolder.itemdata-ms.bak
Ấn enter
Tskill explorer
Ấn enter sau đó khởi động lại windows để hoàn tất quá trình đặt lại mặc định màn hình start screen.
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét