Cách xóa bỏ lịch sử tìm kiếm trên Windows

Windows Search trong Windows 8 | 7 được cải thiện đáng kể và nó cho phép bạn xác định vị trí các tập tin, thư mục ngay lập tức. Khi bạn thực hiện thao tác tìm kiếm thì một thư mục sẻ lưu kết quả tìm kiếm của bạn lại.
Cách xóa bỏ lịch sử tìm kiếm trên Windows

Các thư mục tìm kiếm là hiệu quả khi:

  • Bạn không biết một tập tin hoặc thư mục nằm ở đâu.
  • Bạn muốn kết quả tìm kiếm bao gồm các tập tin từ nhiều hơn một thư mục, chẳng hạn như hình ảnh và âm nhạc.
Thư mục tìm kiếm sẻ được lưu trữ tại C:\Users\UserName\Searches

Khi không cần sử dụng hoặc bạn muốn bảo mật thông tin bạn có thể xóa bỏ thư mục này đi thì các lịch sử tìm kiếm sẻ không được lưu lại nữa.

Khôi phục lịch sử tìm kiếm trên Windows 8, Windows 7 hoặc Windows Vista

Nếu bạn muốn lịch sử tìm kiếm được lưu lại thì chi cần vào "Advanced Search Options" và ấn "Save the search" là xong.

Cách xóa bỏ lịch sử tìm kiếm trên Windows

Enjoy!
Donate MoMo: 035.45.48.599
Bài đăng mới hơn Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Bài đăng cũ hơn

Bài đăng khác

Nhận xét

Đăng nhận xét